Logo dan Moto


Penerangan mengenai Logo

Pokok : Nilai-nilai kemasyarakatan yang teguh

Ranting dan dahan pokok : Semangat bersatu padu dan berkerjasama

Warna Kuning : Kesetian

Warna Hijau muda : Keharmonian

Warna Hijau tua : Agama Islam


Moto Kampung

Bersatu Padu, Berwawasan dan Berdaya Maju

Blogged.my